مطلب وبلاگ

تأثیر ماساژ با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد بیماران مبتلا به سوختگی

تأثیر ماساژ با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد بیماران مبتلا به سوختگی

تأثیر ماساژ با روغن معطر | چکیده:

روغن معطر ماساژ:

درد ناشی از سوختگی یکی از شدیدترین انواع درد حاد است و بیماران از آن به عنوان جهنم زندگی و کشنده ترین درد یاد می کنند.

 1. این درد می تواند باعث تضعیف سیستم ایمنی شده و شانس ابتلاء به عفونت را افزایش دهد.
 2. با توجه به طولانی بودن روند بهبود سوختگی، استفاده از روش های طب مکمل می تواند در درمان و بهبود آثار آن مفید باشد.
 3. رایحه درمانی به عنوان یکی از شاخه های طب مکمل شامل استفاده از اسانس گیاهی استخراج شده از گل، برگ، ساقه، میوه، دانه و ریشه گیاهان است.
 4. دو شیوه مرسوم و پر کاربرد آن رایجه درمانی استنشاقی و رایحه درمانی ماساژی (آروماتراپی) است.
 5. یکی از انواع اسانس ها که دارای خاصیت آرام بخشی است و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، اسانس اسطوخودوس است.
 6. از جمله مواد موثر موجود در ترکیبات این گیاه دارویی می توان لیانول و لینالیل استات را نام برد.
 7. لینالول با اثر بر روی سیستم عصبی مرکزی به عنوان یک آرام بخش عمل می کند.
 8. از سایر روغن های رایحه درمانی یا آروماتراپی روغن معطر بابونه را می توان نام برد.
 9. بابونه به دلیل وجود کامازولن موجود دارای اثرات ضد التهاب و ضد درد است و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
تأثیر ماساژ با روغن معطر
روغن اسطوخودوس

تأثیر ماساژ با روغن معطر | ادامه:

از آنجایی که ماساژ از مهمترین مداخلات غیردارویی است که برای کاهش اضطراب و درد مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اهميت مديريت درد در بيماران مبتلا به سوختگي، اين مطالعه با هدف تعيين تأثير رايحه درماني ماساژي با روغن معطر ترکيبي اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد زمينه اي بيماران مبتلا به سوختگي انجام شد.

تأثیر ماساژ با روغن معطر | روش بررسي:

 • در يک مطالعه نيمه تجربي، در بازه زماني ديماه 1396 تا ارديبهشت 1397، 105 بيمار مبتلا به سوختگي، بستري در مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري که داراي شرايط ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شده و در سه گروه کنترل، ماساژ با دارونما و ماساژ با روغن معطر ترکيبي قرار گرفتند.
 • مداخلات در طول يک هفته در سه جلسه، قبل از خواب و هر بار به مدت 20 دقيقه انجام شد و گروه کنترل فقط تحت مراقبت هاي روزانه قرار گرفتند.
 • داده ها با استفاده از مقياس ديداري درد  جمع آوري شد و در نرم افزار آماريSPSS  نسخه20 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

روغن اسطوخودوسروغن اسطوخودوس تأثیر ماساژ با روغن معطر | يافته ها:

 • قبل از مداخله بين سه گروه از لحاظ شدت درد تفاوت معني دار آماري وجود نداشت در حالي که بعد از مداخله بين سه گروه از لحاظ شدت درد تفاوت معني دار آماري مشاهده شد.
 • به طوري که ميانگين شدت درد در گروه روغن ترکيبي نسبت به دو گروه ديگر و دارونما نسبت به کنترل کمتر بود.

ماساژ روغن اسطوخودوس و بابونهتأثیر ماساژ با روغن معطر | نتيجه گيري کلي:

از آنجايي که رايحه درماني ماساژي به عنوان روشي غيردارويي، ساده و بدون عارضه توانسته است منجر به کاهش درد زمينه اي در بيماران مبتلا به سوختگي شود، پيشنهاد مي گردد که پرستاران و تيم مراقبت بهداشتي سوختگي از اين روش در برنامه مراقبتي روزانه اين بيماران استفاده کنند.

منبع:

رفیعی، فروغ؛ عامری، فرزانه؛ حقانی، حمید؛ قبادی، علی. (1397). تأثیر ماساژ با روغن معطر ترکیبی اسطوخودوس و بابونه بر شدت درد بیماران مبتلا به سوختگی. نشریه پرستاری ایران، 31 (114): 37-23.

دانلود کامل مقاله

پاسخ دهید

error: !!کپی نه شرمندم