مطلب وبلاگ

تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک

پایان نامه ها

تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک

مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص‌ های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی

ماساژ بازتابیچکیده:

 • امروزه در بسیاری از کشورها انجام ماساژ به عنوان یک بخش مهم از مراقبت پرستاری محسوب می‌گردد و در موقعیت‌های بالینی به عنوان درمان مکمل به کار می‌رود.
 • تحقیقات نشان می دهد که 10 تا 50 درصد بیماران سرطانی از ماساژ استفاده می کنند.
 • شبکه ملی جامع سرطان نیز ماساژ را برای مراقبت حمایتی پیشنهاد می کند.
 • مظالعات انجام شده به طور پیوسته اثرات نهفته ماساژ را در بهبود خلق و کیفیت زندگی نشان داده اند.
 • تحقیقات بسیاری اثرات ماساژ بر کاهش اضطراب را گزارش کرده اند.

گزارش:

بر اساس گزارش های یک موسسه تحقیقاتی در آمریکا تعداد بیمارستان هایی که ماساژ را به بیماران پیشنهاد می کنند از 8 درصد در سال 1998 به 38 درصد در سال های 2007 رسیده است. ارزان و راحت بودن ماساژ و نبود عوارض علاوه بر کاهش هزینه های مراقبتی-درمانی و کاهش ترافیک بیماران در بیمارستان، منجر به افزایش فعالیت بدنی، افزایش همکاری خانواده ها در جریان مراقبت از بیماران می شود.

هدف این پایان نامه:

به دلیل راحتی در انجام ماساژ بازتابی (رفلکسولوژی) و تکنیک های استروک این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص‌های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شد.(کامل در فایل مقاله مطالعه شود)

روش مطالعه:

 1.  این کارآزمایی بالینی بر روی 105 بیمار که ابتدا به صورت مبتنی بر هدف و سپس به طور تخصیص تصادفی انتخاب شدند، درسه گروه (35 نفره) ماساژ استروک، ماساژ بازتابی و گروه کنترل انجام شد.
 2. در گروه مداخله هر بیمار در دو نوبت صبح و عصر در یک روز و هر نوبت به مدت 15 دقیقه تحت ماساژ مربوطه قرارگرفت.
 3. علائم حیاتی و میزان اکسیژن خون شریانی قبل و بلافاصله بعد از انجام ماساژ با استفاده از فشارسنج و ترمومتر و پالس اکسی‌متر اندازه‌گیری شد.
 4. میزان اضطراب نیز با استفاده از پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیلبرگر قبل از ماساژ صبح و بیست دقیقه بعد از ماساژ عصر اندازه گیری شد.
 5. از آزمون تی زوجی و کای دو در تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها:

در گروه ماساژ استروک، میانگین میزان اکسیژن خون شریانی در شیفت صبح قبل از انجام ماساژ (66/2±34/93) و میانگین میزان اکسیژن خون شریانی بعد از ماساژ نوبت صبح (78/2±95) اختلاف معنی‌داری داشت.(کامل در فایل مقاله مطالعه شود)

نتیجه‌گیری:

نتایج نشان داد هر دو نوع ماساژ بازتابی (رفلکسولوژی) و تکنیک های استروک بر برخی از علائم حیاتی و اضطراب موثرند اما ماساژ استروک علاوه بر علائم حیاتی بیماران بر میزان اکسیژن خون شریانی آنها نیز اثر مثبت داشت؛ بنابراین انجام آن در این بیماران توصیه می‌شود.

منبع:

 • تقی زاده، پروین. (1392). مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی و ماساژ استروک بر شاخص‌ های فیزیولوژیک و اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی.
دانلود کامل پایان نامه

پاسخ دهید

error: !!کپی نه شرمندم