مطلب وبلاگ

تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد

پایان نامه ها

تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد

تأثیر انجام ماساژ نوزاد | چکیده:

تأثیر انجام ماساژ نوزاد:

 • حساسیت لمسی از هفته 7 جنینی و از ناحیه دهان شروع می شود و در هفته 15 به سایر قسمت های صورت، کف دست و پا، تنه، بازوها، پاها، زبان و غشاهای مخاطی توسعه می یابد.
 •   لمس یکی از مهمترین روش‌های تبادل عاطفی بین والدین و شیرخواران محسوب می‌شود و اولین سیستم حسی است که تکامل می‌یابد و ماساژ، بهترین شیوه لمس است.

ماساژ نوزاد

تأثیر انجام ماساژ نوزاد |ادامه:

 1. اهمیت تماس فیزیکی در نوع بشر، قابل اغماض نیست.
 2. ماساژ بوسیله آرام کردن نوزاد به کاهش استرس کمک می کند و میزان خواب را افزایش می دهد و نقش مهمی در رشد جسمی و عاطفی نوزاد دارد.
 3. ماساژ به ایجاد علاقه و دلبستگی بین مادر و نوزاد کمک می‌کند.
 4. ماساژ  نوزادان نه تنها به ایجاد علاقه و دلبستگی بین مادر و نوزاد کمک می کند و پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد را بهبود می بخشد و اطمینان بیشتری از نظر مهارت های والدینی بوجود می آورد.
 5. بلکه برای تسکین کولیک، تقویت دستگاه گوارش و رشد عضلات بسیار سودمند می باشد.
 6. نوع، زمان و مقدار لمس باید با متغیرهای تکاملی نظیر سن و شرایط فعلی شیرخوار، قابلیت ها، آستانه تنش ها و توانایی های نوزاد هماهنگ باشد.
 7. نوع ماساژ و مقدار فشاری که در فرایند ماساژ استفاده می شود در میزان وزن گیری، خواب، عصبانیت، گریه و اضطراب نوزاد تاثیر دارد.
 • مطالعات جدید نشان می دهد که تعامل اولیه پدر-نوزاد، پدران را نیز همانند مادران شیفته کودک می سازد.
 • ارتباط نزدیک کودک با پدر می تواند عواقب ناشی از عدم ارتباط امن با مادر را جبران کند و پدرانی که از کودکان خود مراقبت می کنند ممکن است با نقش والدینی خود احساس راحتی و موفقیت بیشتری نمایند.

تأثیر انجام ماساژ نوزادتأثیر انجام ماساژ نوزاد |ادامه:

هنگامی که والدین آرامش کسب می کنند، اعتماد به نفس آنها افزوده می شود و فواید آن برای والدین و نوزاد خیلی زیاد است و این در حالیست که پدرانی که در برنامه های آموزشی مربوط به ماساژ نوزاد شرکت کردند، از میزان استرس شان به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شد.

 •  بعد از زایمان در صورت بستری نوزاد و بدلیل آزردگی‌های جسمی مادر که رابطه مادر با نوزاد را محدود می‌نماید، رابطه پدر با نوزاد می‌تواند این کاستی را پوشش داده و از بروز مسائل سوء، جلوگیری نماید.
 • از طرفی مطالعات انجام شده در حوزه ماساژ نوزادان بیشتر حول تاثیر ماساژ بر وزن گیری نوزادن صورت گرفته است. از اینرو انجام تحقیقات مشابه با موضوع حاضر اهمیت بسیاری دارد.

تأثیر انجام ماساژ نوزاد |روش کار:

 1. این مطالعه مداخله‌ای، از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است.
 2. از 148 نفر مراجعه کننده تعداد 100 نفر حاضر به شرکت در پژوهش شدند که با استفاده از بلوک‌های تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم-بندی شدند و در آخر، 48 نفر در قالب گروه کنترل و 37 نفر نیز به عنوان گروه مداخله، مورد مطالعه قرار گرفتند.

تأثیر انجام ماساژ نوزادتأثیر انجام ماساژ نوزاد |نتیجه گیری:

 1. ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر و نوزاد اثر مثبت دارد.
 2. با دست آویز قرار دادن نتایج این مطالعه، امید است با اتخاذ تصمیمات مربوطه و تسهیل حضور پدر در بالین نوزاد رابطه آنها محکم‌تر و با ثبات گردد.

منابع:

رضانژاد، جواد. (1393). تأثیر انجام ماساژ نوزاد بر میزان دلبستگی پدر با نوزاد. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

دانلود کامل مقاله

پاسخ دهید

error: !!کپی نه شرمندم